Class BasicItemNodeLoader<I extends BasicItem>

java.lang.Object
net.sf.basedb.util.overview.loader.AbstractNodeLoader<I>
net.sf.basedb.util.overview.loader.BasicItemNodeLoader<I>
All Implemented Interfaces:
NodeLoader<I>
Direct Known Subclasses:
AnnotationLoader, AnyToAnyLoader, ArrayBatchLoader, ArrayDesignLoader, ArraySlideLoader, BioPlateEventLoader, BioPlateLoader, BioSourceLoader, BioWellLoader, DataFileLoader, DerivedBioAssayLoader, ExperimentalFactorLoader, ExperimentLoader, ExtractLoader, FileLoader, HardwareLoader, ItemListLoader, KitLoader, PhysicalBioAssayLoader, PlatformLoader, ProtocolLoader, ProtocolParameterLoader, RawBioAssayLoader, RootRawBioAssayLoader, SampleLoader, SoftwareLoader, TagLoader

public abstract class BasicItemNodeLoader<I extends BasicItem>
extends AbstractNodeLoader<I>
Abstract class that is useful for all node loaders that works with BasicItem:s.
Version:
2.10
Author:
Nicklas
Last modified
$Date: 2014-04-09 14:21:20 +0200 (on, 09 apr 2014) $